Thông Báo Chiêu sinh

THÁNG 04/2021: KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI HSK 4 KẾT HỢP HSKK

THÁNG 04/2021: KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI HSK 4 KẾT HỢP HSKK

★ TỰ GIỚI THIỆU Hoa Ngữ Khôi Nguyên là nơi chuyên luyện thi HSK, TOCFL các cấp độ và dạy

THÁNG 05-2021: KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG

THÁNG 05-2021: KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG

(ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO) 💢 ĐỐI TƯỢNG HỌC – Khóa học phù hợp cho tất cả những học viên đã

07/2021: KHAI GIẢNG CHỈ 2 LỚP TIN HỌC CƠ BẢN

07/2021: KHAI GIẢNG CHỈ 2 LỚP TIN HỌC CƠ BẢN

💢 ĐỐI TƯỢNG HỌC – Khóa học phù hợp cho tất cả những học viên muốn học Tin học một

CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI HSK 2 TẠI BIÊN HÒA

CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI HSK 2 TẠI BIÊN HÒA

★ TỰ GIỚI THIỆU: Hoa Ngữ Khôi Nguyên là nơi chuyên luyện thi HSK, TOCFL các cấp độ và dạy

KHAI GIẢNG DUY NHẤT 01 LỚP TOCFL BAND B TRONG THÁNG 09/2019

KHAI GIẢNG DUY NHẤT 01 LỚP TOCFL BAND B TRONG THÁNG 09/2019

★ TỰ GIỚI THIỆU Hoa Ngữ Khôi Nguyên là nơi chuyên luyện thi HSK, TOCFL các cấp độ và dạy

THÁNG 05: KHAI GIẢNG 1 LỚP HSK 3 DÀNH CHO NGƯỜI HỌC TỪ ĐẦU

THÁNG 05: KHAI GIẢNG 1 LỚP HSK 3 DÀNH CHO NGƯỜI HỌC TỪ ĐẦU

★ TỰ GIỚI THIỆU Hoa Ngữ Khôi Nguyên là nơi chuyên luyện thi HSK, TOCFL các cấp độ và dạy

CHUYÊN ĐỀ ADOBE ILLUSTRATOR [Ai]

CHUYÊN ĐỀ ADOBE ILLUSTRATOR [Ai]

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC – Là học sinh, sinh viên đam mê thiết kế, muốn có những kiến thức nền

KHAI GIẢNG 01 LỚP HSK3,4 KẾT HỢP THI TOCFL BANB B TRONG THÁNG 04/2019

KHAI GIẢNG 01 LỚP HSK3,4 KẾT HỢP THI TOCFL BANB B TRONG THÁNG 04/2019

  ★ TỰ GIỚI THIỆU Hoa Ngữ Khôi Nguyên là nơi chuyên luyện thi HSK, TOCFL các cấp độ và

HOA NGỮ KHÔI NGUYÊN CHIÊU SINH 04 LỚP LUYỆN THI HSK 12/2017

HOA NGỮ KHÔI NGUYÊN CHIÊU SINH 04 LỚP LUYỆN THI HSK 12/2017

★ TỰ GIỚI THIỆU: Hoa Ngữ Khôi Nguyên là nơi chuyên luyện thi HSK các cấp độ và dạy tiếng

HOA NGỮ KHÔI NGUYÊN CHIÊU SINH 01 LỚP TIẾNG HOA CHO NGƯỜI ĐI LÀM TRONG THÁNG 09 NĂM 2017

HOA NGỮ KHÔI NGUYÊN CHIÊU SINH 01 LỚP TIẾNG HOA CHO NGƯỜI ĐI LÀM TRONG THÁNG 09 NĂM 2017

★ TỰ GIỚI THIỆU: Hoa Ngữ Khôi Nguyên là nơi chuyên luyện thi HSK các cấp độ và dạy tiếng

Page 1 of 212

Hit Counter provided by shuttle service from lax