Hình Ảnh Thi HSK

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK THÁNG 05 NĂM 2017

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK THÁNG 05 NĂM 2017

Học viên Châu Bích Trâm    Học viên Huỳnh Thị Thúy An      Học viên Lầu Cắm Mùi  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK NĂM 2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK NĂM 2015

Các bạn sinh viên lớp ĐHNN Anh K3 đi thi HSK4 Các bạn sinh viên lớp ĐHNN Anh K3 đi

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK NĂM 2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK NĂM 2016

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI HSK NĂM 2016   Sinh viên CĐSP Anh K39 đi thi HSK 3  


Hit Counter provided by shuttle service from lax